SHVN2020 – Che két nước Titan loại mỏng

600.000

SHVN2020 – Che két nước Titan loại mỏng

Chất liệu: Titan được điện phân nhiều màu 

Độ dày: 1.5 – 2.0 phân

Gắn cho SHVN 2020