Bộ ốc Titan gắn gác pô 4Road

300.000

Bộ ốc Titan gắn gác pô 4Road

Chất liệu: Titan GR5 cao cấp.

Phù hợp: SHVN, SH Ý…

Size ốc: 10 li 3 – Số lượng : 03 con