Ốc Titan GR5 (Trọn bộ gắn cho SHVN 2019)

Ốc Titan GR5 (Trọn bộ gắn cho SHVN 2019)

Ốc Titan GR5 màu sắc đẹp, độ bền cao.

Dùng thay thế cho ốc thép, inox vì có độ bền hơn hẳn, ngoài ra còn mang tính thẩm mỹ cao hơn nhiều.

BẢNG GIÁ TITAN
STT   TÊN HÀNG GIÁ LẺ
1   Ốc Titan đầu Dù 10 Li 3 – Gác pô 4Road 120,000.0
2   Ốc Titan đầu Dù 10 Li 4 – Gắp chữ A 130,000.0
3   Ốc Titan đầu Dù 10 Li 6 – Gác pô zin 150,000.0
4   Ốc Titan đầu Dù 8 Li 25 có ngấn – Đĩa zin 100,000.0
5   Ốc Titan đầu Dù 8 Li 25 không ngấn – Đĩa 100,000.0
6   Ốc Titan đầu Dù 8 Li 3 – Heo trước/ Tay xách 100,000.0
7   Ốc Titan đầu Dù 8 Li 4 – Heo sau/ Chân phuộc 110,000.0
8   Ốc Titan đầu Dù (Loại nhỏ) 5 Li 15 – Dàn áo 80,000.0
9   Ốc Titan đầu Dù (Loại nhỏ) 5 Li 25 – Đuôi pô 80,000.0
10   Ốc Titan đầu Dù 5 li 15 – bàn thờ SH Ý 80,000.0
11   Ốc Titan đầu Dù 6 Li 15 – Kính chắn gió 80,000.0
12   Ốc Titan đầu Dù 6 Li 2 – Dàn áo/ Bàn thờ V3 80,000.0
13   Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 15 – TT IRC/ Elisse 80,000.0
14   Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 2 – Bịt gương/ Lốc nồi 80,000.0
15   Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 25 – Gù/ Bịt gương 80,000.0
16   Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 3 – Két nước/ Gù/ Lốc nồi 80,000.0
17   Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 4 – Lốc nồi 80,000.0
18   Ốc Titan Xoắn 4 Li – Dàn áo 80,000.0
19   Ốc Titan Xoắn 5 Li – Pô-e 80,000.0
20   Bộ ốc Titan gắn bình dầu Phuộc Ohlins 100,000.0