Kính chắn gió màu Trắng SH 2017 (SH Việt 125i/150i) cao cấp ZHI.PAT

300.000

Kính chắn gió màu Trắng SH 2017 (SH Việt 125i/150i) cao cấp ZHI.PAT

Thương hiệu ZHI.PAT gắn liền với các sản phẩm nhựa, linh kiện, phụ tùng, đồ chơi cao cấp dành cho xe máy.