Bố thắng đĩa ELIG Chính hãng cho SHVN 2017-2019 CBS

150.000

Bố thắng đĩa ELIG Chính hãng cho SHVN 2017-2019 CBS

Hàng Chính hãng Elig (đế vàng)

Sử dụng cho heo dầu Nissin 3 pis SHVN 2017-2019