Bộ Ốp Carbon Cao cấp gắn cho SHVN 2017-2019

Bộ Ốp Carbon Cao cấp gắn cho SHVN 2017-2019
1• Mão: 130k
2• Pô air: 145k
3• Két nước: 145k
4• Thân pô: 180k
5• Đuôi pô: 80k
6• Nồi nhỏ: 110k
7• Nồi lớn: 180k
8• Mặt nạ nhỏ: 80k
9• Mặt nạ lớn: 210k
10• Bợ cổ nhỏ: 80k
11• Gác chân trong: 100k
12• Mỏ dè trước: 80k
13• Đuôi dè sau: 80k
14• Cốc đèn: 80k
15• Choá: 100k
16• Xi nhan: 180k
17• Đèn sau: 180k
18• Nẹp sườn: 220k
19• Tay xách (Cản): 230k
20• Lót chân (Sàn): 230k
21• Hộc (Lá): 160k
⚜️Chiết khấu 10% khi mua từ 8 Sản phẩm ốp Carbon trở lên.