Phuộc YSS – Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành – shopshsaigon.com

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 1

CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI BẢO HÀNH – PHUỘC YSS

TÌNH TRẠNG – PHUỘC BỊ XÌ DẦU

  I. Xì dầu tại vị trí gắn hoặc trên dây dẫn dầu

     1. Ma sát giữa dây dẫn dầu và các phụ tùng khác của xe

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 2     

     2. Do tai nạn trong quá trình sử dụng

          2.1. Xe bị té ngã hoặc rơi rớt gây tác động mạnh đến giảm xóc 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 3

          2.2. Dây dẫn dầu bị hàn vào khung sườn của xe hoặc giá đỡ 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 4

     3. Các điểm đánh dấu bị xóa đi hoặc có dấu hiệu bị mở ra 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 5 

II. Xì dầu tại vị trí đầu/chân phuộc chữ O

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 6Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 7Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 8Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 9

     1. Sử dụng ắc (khâu) tự chế 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 10     

     2. Thay thế ắc (khâu) với kích thước không phù hợp hoặc tháo bỏ an toàn 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 11     

     3. Sử dụng các cục độn (chêm) phuộc hoặc lắp ráp không đúng cách 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 12Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 13     

     4. Quá tải có thể dẫn đến biến dạng, cong vênh đầu/chân phuộc gây ra tình trạng xì dầu tại 2 vị trí trên

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 14     

     5. Việc quá tải nặng hoặc do va chạm liên tục có thể dẫn đến tình trạng trên 

          5.1. Cao su giảm chấn bị dập nát/ hư hỏng

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 15         

          5.2. Nắp thép bị ép méo 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 16         

          5.3. Cao su chặn bị xe rách

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 17 

  III. Xì dầu tại ti phuộc

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 18     

     1. Lớp mỡ bảo quản trong quá trình sản xuất trông giống với dầu

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 19     

     2. Việc tải quá nặng hoặc do va chạm liên tục có thể dẫn đến tình trạng trên 

          2.1. Cao su giảm chấn bị dập nát/ hư hỏng

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 15

          2.2. Nắp thép bị ép méo 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 16

          2.3. Cao su chặn bị xe rách

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 17

     3. Ti phuộc có vết xước do tháo rời hoặc do va chạm mạnh khiến phuộc nhún quá hành trình

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 23Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 24     

     4. Xì dầu do việc chở quá tải, không vệ sinh sau khi sử dụng khiến cho các mảnh kim loại, cát , đất tích tụ trên bề mặt ti phuộc

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 25

TÌNH TRẠNG – PHUỘC BỊ VA CHẠM/ TRẦY XƯỚC

  I. Vết va chạm trên phuộc 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 26     1. Phuộc khi gắn bị chạm vào dàn áo, hộp xích, khung sườn hoặc các phụ tùng khác

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 27     

     2. Lò xo bị trầy xước do làm rơi rớt

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 28   

     3. Giảm xóc không còn trong thời gian bảo hành và không thích hợp cho việc chở quá tải 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 29 

  II. Vết trầy xước tại đường dẫn dầu

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 30     

     1. Ống dẫn dầu bị biến dạng do va đập từ tai nạn hoặc do ma sát khi tiếp xúc với các phụ tùng khác trên xe 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 31     

     2. Phuộc khi gắn bị chạm vào dàn áo, hộp xích, khung sườn và các phụ tùng khác hoặc do độ chế 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 32     

     3. Ống dẫn dầu bị uốn cong trong quá trình vận hành

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 33

TÌNH TRẠNG – PHUỘC BỊ BẺ GÃY/ UỐN CONG 

  I. Ti phuộc bị gãy hoặc uốn cong

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 34 Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 35     

     1. Sử dụng các cục độn (chêm) phuộc hoặc lắp ráp không đúng cách 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 12 Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 13

     2. Sử dụng ắc (khâu) tự chế 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 10

     3. Thay thế ắc (khâu) với kích thước không phù hợp hoặc tháo bỏ an toàn 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 11

     4. Việc tải quá nặng hoặc do va chạm liên tục có thể dẫn đến tình trạng trên 

          4.1. Cao su giảm chấn bị dập nát/hư hỏng

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 15

          4.2. Nắp thép bị ép méo

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 16

          4.3. Cao su chặn bị xé rách

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 17

  II. Chân phuộc bị gãy 

     1. Sử dụng các cục độn (chêm) phuộc hoặc lắp ráp không đúng cách 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 12 Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 13

     2. Sử dụng ắc (khâu) tự chế 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 10

     3. Thay thế ắc (khâu) với kích thước không phù hợp hoặc tháo bỏ an toàn 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 11

     4. Việc tải quá nặng hoặc do va chạm liên tục có thể dẫn đến tình trạng trên 

          4.1. Cao su giảm chấn bị dập nát/ hư hỏng 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 15

          4.2. Nắp thép bị ép méo 

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 16

          4.3. Cao su chặn bị xé rách

Phuộc YSS - Các Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành - shopshsaigon.com 17

MỘT SỐ NGUYÊN DO KHÁC

1. Giảm xóc với chiết khấu đặc biệt (được khắc chữ S trên đường ống dẫn dầu)

2. Giảm xóc được sử dụng cho công việc hỗ trợ (được khắc chữ F trên đường ống dẫn dầu)

3. Lắp ráp phuộc không đúng theo dòng xe

4. Không xác định được lỗi để bảo hành

Dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ Chuyên Nghiệp tại Shop SH Sài Gòn

shopshsaigon.com Uy tín - Chuyên nghiệp - Chất lượng hàng đầu:

  • Lên đời SHVN 2012-2016 thành SHVN 2019, SH form Ý 2012.
  • Lên đời SH Ý Sport 2012 cho SH Ý 2002-2008, Ps, Dylan và @.
  • Sơn xe Chuyên nghiệp. Tân trang, sơn xi dọn nguyên xe.
  • Làm Bi cầu - Led Audi Chuyên nghiệp và Sáng tạo.
  • Dán keo xe bảo vệ, PPF và Đổi màu Chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm.
  • Phân phối dàn áo Sh Chính hãng và các Phụ kiện cao cấp.
  • Mọi sản phẩm dịch vụ đều được cam kết bảo hành chính hãng, cam kết về chất lượng và cam kết về thái độ phục vụ

Vui lòng đặt lịch hẹn trước hoặc cần tư vấn hỗ trợ qua thông tin dưới đây để được phục vụ chu đáo nhất.

Đánh giá từ người dùng post