Xmax O cho xe Honda SHVN, AB 2020, Vario 2018 có sẵn Smartkey

2.200.000

Xmax O cho xe Honda SHVN, AB 2020, Vario 2018 có sẵn Smartkey

” Phù hợp với các dòng xe ĐÃ CÓ SMARTKEY NGUYÊN BẢN : SH , Air Blade , Vario 150, Lead, PCX,…  ”

Bộ sản phẩm XMAX O được đóng gói các thành phần sau :

01 Bộ xử lý trung tâm Xmax (ECU Xmax)

01 Bộ dây smartkey Xmax