TAY THẮNG CARBON GH RACING CHO SH 2 ĐĨA

1.550.000