Pô 4 Road loại 1 mẫu 2008 luôn cổ pát Titan gắn SHVN 2012-2020

4.800.000

Pô 4 Road loại 1 mẫu 2008 luôn cổ pát Titan gắn SHVN 2012-2020

 • Thiết kế tinh xảo và rất chi tiết
 • Chất liệu cao cấp.
 • Có thể chọn lựa: 
 1. Luôn cổ pát Titan cao cấp: 4.800.000 đ
 2. Luôn cổ pát Inox cao cấp: 3.800.00 đ
 3. Không cổ pát: 3.300.000 đ

Mô tả

Pô 4 Road loại 1 mẫu 2008 luôn cổ pát Titan gắn SHVN 2012-2020

 • Thiết kế tinh xảo và rất chi tiết
 • Chất liệu cao cấp.
 • Có thể chọn lựa: 
 1. Luôn cổ pát Titan cao cấp: 4.800.000 đ
 2. Luôn cổ pát Inox cao cấp: 3.800.00 đ
 3. Không cổ pát: 3.300.000 đ