Phuộc RPM GII G-Plus Dual cho Honda SH150i (375mm) Cao Cấp

13.000.000

Phuộc RPM GII G-Plus Dual cho Honda SH150i (375mm) Cao Cấp

Phuộc RPM GII G-Plus Dual cho Honda SH150i (375mm) Cao Cấp

Dòng phuộc cao cấp – Made in Taiwan.

Gắn cho các dòng xe SHVN 2012-2020

  • Chiều dài: 375mm
  • Chức năng: Preload, Rebound, Compression High/Low.
  • Có 2 màu: Vàng và Đen.

Bảo hành 12 tháng tại Trung tâm Bảo hành Việt Nam