Phuộc OHLINS SHVN 2012-2018 Chính Hãng

Phuộc OHLINS SHVN 2012-2018 Chính Hãng.

Màu sắc Sang trọng – Đẳng cấp.

Bảo hành Chính hãng OHLINS: 12 tháng.