Ốc Titan GR5 (Trọn bộ gắn cho SHVN 2019)

Ốc Titan GR5 (Trọn bộ gắn cho SHVN 2019)

Ốc Titan GR5 màu sắc đẹp, độ bền cao.

Dùng thay thế cho ốc thép, inox vì có độ bền hơn hẳn, ngoài ra còn mang tính thẩm mỹ cao hơn nhiều.

BẢNG GIÁ TITAN
STT TÊN HÀNGGIÁ LẺ
1 Ốc Titan đầu Dù 10 Li 3 – Gác pô 4Road120,000.0
2 Ốc Titan đầu Dù 10 Li 4 – Gắp chữ A130,000.0
3 Ốc Titan đầu Dù 10 Li 6 – Gác pô zin150,000.0
4 Ốc Titan đầu Dù 8 Li 25 có ngấn – Đĩa zin100,000.0
5 Ốc Titan đầu Dù 8 Li 25 không ngấn – Đĩa100,000.0
6 Ốc Titan đầu Dù 8 Li 3 – Heo trước/ Tay xách100,000.0
7 Ốc Titan đầu Dù 8 Li 4 – Heo sau/ Chân phuộc110,000.0
8 Ốc Titan đầu Dù (Loại nhỏ) 5 Li 15 – Dàn áo80,000.0
9 Ốc Titan đầu Dù (Loại nhỏ) 5 Li 25 – Đuôi pô80,000.0
10 Ốc Titan đầu Dù 5 li 15 – bàn thờ SH Ý80,000.0
11 Ốc Titan đầu Dù 6 Li 15 – Kính chắn gió80,000.0
12 Ốc Titan đầu Dù 6 Li 2 – Dàn áo/ Bàn thờ V380,000.0
13 Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 15 – TT IRC/ Elisse80,000.0
14 Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 2 – Bịt gương/ Lốc nồi80,000.0
15 Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 25 – Gù/ Bịt gương80,000.0
16 Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 3 – Két nước/ Gù/ Lốc nồi80,000.0
17 Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 4 – Lốc nồi80,000.0
18 Ốc Titan Xoắn 4 Li – Dàn áo80,000.0
19 Ốc Titan Xoắn 5 Li – Pô-e80,000.0
20 Bộ ốc Titan gắn bình dầu Phuộc Ohlins100,000.0

Mô tả

Ốc Titan GR5 (Trọn bộ gắn cho SHVN 2019)

Ốc Titan GR5 màu sắc đẹp, độ bền cao.

Dùng thay thế cho ốc thép, inox vì có độ bền hơn hẳn, ngoài ra còn mang tính thẩm mỹ cao hơn nhiều.

 

BẢNG GIÁ TITAN
STT TÊN HÀNGGIÁ LẺ
1 Ốc Titan đầu Dù 10 Li 3 – Gác pô 4Road120,000.0
2 Ốc Titan đầu Dù 10 Li 4 – Gắp chữ A150,000.0
3 Ốc Titan đầu Dù 10 Li 6 – Gác pô zin150,000.0
4 Ốc Titan đầu Dù 8 Li 25 có ngấn – Đĩa zin100,000.0
5 Ốc Titan đầu Dù 8 Li 25 không ngấn – Đĩa100,000.0
6 Ốc Titan đầu Dù 8 Li 3 – Heo trước/ Tay xách100,000.0
7 Ốc Titan đầu Dù 8 Li 4 – Heo sau/ Chân phuộc120,000.0
8 Ốc Titan đầu Dù (Loại nhỏ) 5 Li 15 – Dàn áo80,000.0
9 Ốc Titan đầu Dù (Loại nhỏ) 5 Li 25 – Đuôi pô80,000.0
10 Ốc Titan đầu Dù 5 li 15 – bàn thờ SH Ý80,000.0
11 Ốc Titan đầu Dù 6 Li 15 – Kính chắn gió80,000.0
12 Ốc Titan đầu Dù 6 Li 2 – Dàn áo/ Bàn thờ V380,000.0
13 Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 15 – TT IRC/ Elisse80,000.0
14 Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 2 – Bịt gương/ Lốc nồi80,000.0
15 Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 25 – Gù/ Bịt gương80,000.0
16 Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 3 – Két nước/ Gù/ Lốc nồi80,000.0
17 Ốc Titan đầu Trụ 6 Li 4 – Lốc nồi80,000.0
18 Ốc Titan Xoắn 4 Li – Dàn áo80,000.0
19 Ốc Titan Xoắn 5 Li – Pô-e80,000.0
20 Bộ ốc Titan gắn bình dầu Phuộc Ohlins100,000.0
简体中文EnglishItalianoBahasa MelayuTiếng Việt