Gù Driven Carbon Cao Cấp

300.000

Gù Driven Carbon Cao Cấp thể hiện vẻ đẹp đẳng cấp.
Gắn được nhiều loại xe : SH, Exciter, Airblade, Vario, Click…