Gù dẹp Titan GR5

350.000

Gù dẹp Titan GR5

Làm từ Titan GR5 cao cấp.

Có 2 loại: Điện phân và Khò

Giá niêm yết: 350.000 đ/cặp