Bộ Ốp Carbon Gắn Cho SHVN 2017-2018

Bộ Ốp Carbon Gắn Cho SHVN 2017-2018:

1. Mão SH 2017: 130K
2. Ốp pô air: 145K
3. Ốp két nước: 145K
4. Ốp che pô: 180K
5. Ốp đít pô: 80K
6. Ốp lốc máy nhỏ: 110K
7. Ốp lốc máy lớn: 180K
8. Ốp nạ nhỏ: 80K
9. Ốp bợ cổ nhỏ: 70K
10. Ốp gác chân trong: 80K
11. Ốp gác chân ngoài: 80K
12. Ốp mỏ dè trước: 70K
13. Ốp đuôi dè sau: 50K
14. Ốp cóc đèn sau: 80K
15. Ốp đèn hậu: 180K
16. Ốp xi nhan: 180K
17. Nẹp sườn: 220K
18. Ốp đầu Carbon: 110k
19. Ốp cảng Carbon: 230k
20. Ốp sàn Carbon: 230k
Nếu mua từ 8 món trở lên sẽ được chiết khấu 10%.

Mô tả

Bộ Ốp Carbon Gắn Cho SHVN 2017-2018:

1. Mão SH 2017: 130K
2. Ốp pô air: 145K
3. Ốp két nước: 145K
4. Ốp che pô: 180K
5. Ốp đít pô: 80K
6. Ốp lốc máy nhỏ: 110K
7. Ốp lốc máy lớn: 180K
8. Ốp nạ nhỏ: 80K
9. Ốp bợ cổ nhỏ: 70K
10. Ốp gác chân trong: 80K
11. Ốp gác chân ngoài: 80K
12. Ốp mỏ dè trước: 70K
13. Ốp đuôi dè sau: 50K
14. Ốp cóc đèn sau: 80K
15. Ốp đèn hậu: 180K
16. Ốp xi nhan: 180K
17. Nẹp sườn: 220K
18. Ốp đầu Carbon: 110k
19. Ốp cảng Carbon: 230k
20. Ốp sàn Carbon: 230k
Nếu mua từ 8 món trở lên sẽ được chiết khấu 10%.

Tham khảo thêm Ốp sườn mẫu SH300i (dàn áo độ SH 2017 lên SH300i)

Bộ Ốp Carbon Gắn Cho SHVN 2017-2018
4 (2) votes

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ Ốp Carbon Gắn Cho SHVN 2017-2018”